Officiële Gegevens


Stichting De Blauwe Koepel
Wilhelminaplein 11
6951 AR Dieren

KvK 89022467

Triodos bank IBAN  NL74TRIO0320645398

info@deblauwekoepel.nl
www.deblauwekoepel.nl

Visie en Missie:
Klik hier >>

Bestuurssamenstelling:
Dhr. Arjan de Visser: Voorzitter
Mw. Grady van den Bosch: Secretaris
Dhr. Henk Reitsema: Penningmeester
Dhr. Brian Silos: Bestuurslid
Dhr. Henno Hamstra: Bestuurslid

Samenwerkingen:
ArtWay
L’Abri Nederland
Ichthuscollege Veenendaal

Naam en Logo:
De Blauwe Koepel staat voor het overkoepelende karakter van de stichting, waarbij we kunst, filosofie en theologie integreren voor vorming binnen en buiten het onderwijs. Blauw verwijst naar Der Blauwe Reiter, een kunststroming, als link met de kunsten. Blauw is verder een koele, verstandelijke kleur, die verwijst naar het denken in de filosofie. De blauwe koepel verwijst ook naar de hemel, onze bron, als fundamenteel onderdeel van ons interdisciplinair werkgebied.

ANBI
De Blauwe Koepel is erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Donaties kunnen daarmee worden afgetrokken van de belasting. Zie ook: Steun Ons >>

Beloningsbeleid:
De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben slechts recht op vergoeding van de door hen in het kader van hun functie gemaakte kosten.
Er is geen personeel in dienst.

Officiële Documenten:
Statuten (volgt)
Jaarverslag 2023 (volgt)
Jaarrekening 2023 (volgt)