Conferenties

Wat

De Blauwe Koepel organiseert jaarlijks een conferentie. Het programma geeft verdieping en inspiratie door sprekers, workshops en uitwisseling. Er is volop ruimte voor ontmoeting.

We kiezen bewust voor een programma waarin zowel wordt geluisterd, er ruimte is voor interactie en je praktisch aan de slag kunt.

Waarom

De conferenties zijn bedoeld om docenten, educatoren, en anderen die met de thematiek van De Blauwe Koepel bezig zijn toe te rusten, zoals kunstenaars en coaches.

Daarnaast willen we dat het een plek is waar in toenemende mate ideeën worden geboren en projecten worden gelanceerd rondom onze thematiek.

Eerdere Conferenties


. Startconferentie 2021
Lees meer >>

. Conferentie 2022
Lees meer >>

. Conferentie 2023
Lees meer >>