Voor Wie

Toelichting

De Blauwe Koepel bedient verschillende doelgroepen binnen en buiten het onderwijs. Er is een diversiteit aan professionals en geïnteresseerden bezig met vorming op het gebied van kunst, filosofie en/of theologie die we willen toerusten en mee samenwerken.

Hieronder voorbeelden van deze doelgroepen.

Onderwijs

. Docenten kunstvakken, filosofie, levensbeschouwing in het VO
. Basisschoolleraren
. Vakleerkrachten in het PO
. Hogeschooldocenten op het gebied van onderwijs, kunst, filosofie en theologie
. Intern Cultuur Coördinatoren (ICC) in het PO en VO

Kunsteducatie

. Professionals werkzaam bij kunstencentra
. Zelfstandig kunsteducatoren
. Zelfstandig kunstvakdocenten
. Museumdocenten

Professionals Kunst, Interdisciplinariteit en bezinning

. Kunstenaars uit alle kunstdisciplines
. Deskundigen op het gebied van kunst, filosofie en theologie zoals hoogleraren, curatoren en onderzoekers
. Professionals op het gebied van bezinning en persoonlijke ontwikkeling, zoals coaches en pastoraal werkers

Overige geïnteresseerden

. Geïnteresseerden die bezig zijn op het gebied van kunst, filosofie, theologie en vorming, of een deelgebied daarvan
. Geïnteresseerden die vanuit eigen levens- en/of geloofsvragen inspiratie zoeken