Literatuur

Toelichting

Op deze pagina vind je literatuur die betrekking heeft op de thematiek van De Blauwe Koepel.

Dat kan zijn de relatie kunst en theologie, filosofie, educatie, interdisciplinariteit etc.

Er zal steeds aan worden toegevoegd.

<< Kunst D.V.
(Neo)calvinistische perspectieven op esthetica, kunstgeschiedenis en kunsttheologie.
Redactie: o.a. Marleen Hengelaar – Rookmaaker.

Fashion Theology >>
Over de relatie tussen mode en theologie. Vanaf het begin van het christendom tot aan nu. Naast christelijke gedachten ook meenemend politieke, sociale, esthetische, literaire en performance theorie.
Door: Prof. Dr. Robert Covolo

<< Denken over kunst
Een inleiding in de kunstfilosofie. Beslaat de kunstfilosofie vanaf Plato tot in de 21ste eeuw.
Door: A.A. Van den Braembussche

Transformatief beeldend kunstonderwijs >>
Ontwerponderzoek over kunstonderwijs die bijdraagt aan de persoonsvorming.
Door: Melvin Crone, bij lectoraat Amsterdamse Hogeschool voor de kunsten

Download >>

<< Niet voor de winst
Pleidooi voor meer kunst in het onderwijs en andere geesteswetenschappen, als tegenhanger tegen de vereconomisering.
Door: Martha Nussbaum

Wicked Arts Assignments >>
Uitdagende opdrachten voor hedendaags kunstonderwijs voor meerdere kunstdisciplines. Met soms filosofische gelaagdheid, zoals wat is lelijk en wat mooi. Samengesteld door: Emiel Heijnen en Melissa Bremmer, bij Lectoraat Kunsteducatie, AHK

<< Art-Based Learning
Wetenschappelijke methode om van kunst te leren, die het creatief denken ondersteunt. Een dialoog met een kunstwerk in 4 stappen. Toepasbaar op meerdere kunstdisciplines.
Door: Dr. Jeroen Lutters

Brieven over de esthetische opvoeding
van de mens >>
18e eeuws pleidooi om niet met politiek, maar om met kunst de maatschappij te vormen. Wordt nu nog steeds als relevant gezien. O.a. voor “spel” in pedagogiek. Door: Friedrich Schiller

<< …En denken!
Boek vol bijdragen over het begrip “Bildung”. Leerlingen beter voorbereiden op de maatschappij door een bredere culturele bagage aan te bieden, door reflectieve docenten. Samengesteld door: Gerard van Stralen en René Gudde

Het prachtige risico van onderwijs >>
Bestseller. In 7 thema’s zoals emancipatie en virtuositeit, wordt beschreven dat onderwijs meer moet zijn dan meetbare opbrengsten. Door: Gert Biesta