Interactieve Sessies

Een Sessie is een kleinschalige bijeenkomst die vooral bedoeld is ter inspiratie. De deelnemers beleven hoe de ingrediënten kunst, filosofie en theologie met elkaar verbonden kunnen worden in een interactieve werkvorm.

Een Sessie is zowel bedoeld voor ideeën voor interdisciplinaire educatie, als voor een persoonlijke ervaring.

Doelgroep

De Sessies zijn bedoeld voor een brede doelgroep:

Docenten – voor inspiratie voor interdisciplinaire werkvormen
Kunstenaars – voor verdieping van thematiek
Zingevers – voor werkvormen in bijv. het pastoraat
Iedereen – voor je eigen vorming

In een Sessie heeft het programma een soort vloeibare vorm, waarin elk onderdeel organisch in het andere overloopt.

Een voorbeeld is dat de deelnemers steeds op een programma-onderdeel reageren door het maken van houtskooltekeningen.

Door het samengaan van de programma-onderdelen, met kunst, filosofie en geloof, onstaat er een grote gelaagdheid en vele schakeringen in het thema dat centraal staat.

Zeker ook het bespreken van elkaars tekeningen draagt daar aan bij.

We ontwikkelen voor elke Sessie weer en nieuw, interactief model.