Interactieve Sessies

Pilot

Op 5 maart 2023 was onze eerste “Sessie” in de projectruimte van Seed in Rotterdam. De pilot.

We ontwierpen een soort vloeiend, interdisciplinair programma. Er waren verschillende onderdelen en tegelijk kon er met tekenen doorlopend persoonlijk op worden gereageerd. Ieder op zijn/haar eigen moment.

Een “Sessie” is een kleinschalige bijeenkomst die vooral bedoeld is ter inspiratie. De deelnemers beleven hoe de ingrediënten kunst, filosofie en theologie met elkaar verbonden kunnen worden in een interactieve werkvorm.

Een “Sessie” is zowel bedoeld voor ideeën voor interdisciplinaire educatie, als voor een persoonlijke ervaring.

Thema was: Vrede, stilte in de storm. Het beeld van Zadkine in Rotterdam stond centraal.

Henno Hamstra opende met Bijbellezing over Jezus die de storm stilt.

Grady van den Bosch leidde een gesprek rondom het kunstwerk a.d.h.v. de methode VTS (Visual Thinking Strategies). Het leverde een veelheid aan observaties en thema’s op.

Arjan de Visser hield een kort filosofisch betoog waarin hij wanhoop naar hoop omboog.

Een Rotterdamse dichter droeg voor uit eigen werk, bij de thematiek van deze “Sessie”.

De sfeer van deze “Sessie” was meditatief en creatief.

De tekeningen die werden gemaakt leverden hele persoonlijke associaties op.

Grady leidde het reflectiegesprek waarbij een ieder deelde wat er was ervaren en getekend. Een rijke oogst.

Hieronder enkele verbeeldingen.