Over Ons

Start

De Blauwe Koepel is gestart in december 2020, met eerste verkennende gesprekken. Na enkele maanden ontwierpen we de naam en nog iets later het logo.

Initiatiefnemer is Arjan de Visser, docent filosofie, CKV en levensbeschouwing aan het Ichthuscollege in Veenendaal.

In januari 2023 is De Blauwe Koepel formeel een Stichting geworden.

We zijn een jonge organisatie in opbouw.

Aanleiding was het boek Kunst DV, onder redactie van Marleen Hengelaar-Rookmaaker. Marleen maakte deel uit van het startteam.

Motivatie

Arjan had de ervaring dat de vakken kunst, filosofie en levensbeschouwing op eilandjes opereerden, terwijl ze elkaar zo mooi zouden kunnen versterken. Ook was er geen aandacht voor religie in het nieuwe kunstcurriculum.

Wij menen dat in de huidige tijd jongeren behoefte hebben aan een versterking van hun persoonlijke ontwikkeling. Het format van De Blauwe Koepel kan daar bij helpen.

Doel

De Blauwe Koepel wil graag vorming versterken door een intergratie van kunst, filosofie en theologie. Dat kan ook je persoonlijke geloof zijn. Deze integratie kan o.i. bijdragen aan de ontwikkeling van een evenwichtige en kritische persoonlijke vorming.

Primair gericht op onderwijs en educatie. Zoals een koppeling met burgerschapsonderwijs. Secundair voor ieder ander. Professionals en particulieren, zoals kunstenaars en mensen met levensvragen.

Interdisciplinair

Kunst blijkt een prachtig middel om zowel bij filosofische gesprekken tot persoonlijke reflectie te komen als bij geloof tot verdieping te komen. Bij het begrijpen en het maken van kunst kunnen filosofie en geloof ondersteunend zijn. Filosofie en geloof kunnen twee zijden van dezelfde medaille zijn en elkaar kritisch bevragen.

Dit zijn voorbeelden van hoe interdisciplinariteit kan werken. Kunst, filosofie en theologie kunnen nog op andere manieren bij elkaar worden gebracht.

Breed

Bij De Blauwe Koepel is ruimte voor verschillende opvattingen van het christelijk geloof. Dat is terug te zien in ons team, in de bijdragen van anderen zoals op onze conferenties en in de inspiratie die we online aanbieden. Juist de verscheidenheid vinden we verrijkend.

Verdieping

In ons menu bij Over Ons vind je verschillende items die verder de diepte in gaan over wie wij zijn, wat we doen en waarom we dat doen.

Klik op het item van je keuze:

Visie en Missie >>
Officiële Gegevens >>
Bestuur >>