Conferentie 2023: Geloof is in de mode

Conferentie 2023

Op 7 oktober 2023 hielden we onze 3e conferentie. Hierin legden we een relatie tussen mode, filosofie en theologie.

Hoofdgast was Cultureel Theoloog Prof. Dr. Robert Covolo uit Los Angelos, die het boek Fashion Theology schreef.

Prof. Dr. Jan van der Stoep kon helaas wegens familie-omstandigheden niet aanwezig zijn. Hij zou reageren op Covolo.

Onder de deelnemers waren docenten VO, kunsthistorica/theologe, filosoof, dominee, kunstenaar, gemeenteraadslid voor de CU en internationale gasten van onze conferentielocatie christelijk cultureel centrum L’Abri.

Ontvangst en Opening

Voorzitter Arjan de Visser is hier in gesprek met deelnemer Ds. Joke van der Voorst, die in haar kerk het thema over wat je draagt vormgaf. Zij las het boek van Covolo.

Arjan opende later de conferentie.

Rechts: de uitgever van Fashion Theology in Nederland was ook aanwezig.

Modepresentatie

Ontwerper Henno Hamstra gaf een inspirerende presentatie over de kleding die hij ontwerpt met zijn bedrijf “Heh” (Hebreeuwse letter). Hij gebruikt hierbij 2e hands kleding en laat zich leiden door zijn geloof.

Met het hergebruik legt hij een relatie met gebrokenheid en vernieuwd worden in Christus.

( ( heh ) )
vibrate higher

the breath of God, revelation,
light,
descending from the heavenly realm,

unto this world,
in the form of a wearable garment

Vragen verzamelen

Op voorhand konden de deelnemers op Post-its vragen inleveren voor Robert Covolo. Henk Reitsema deelde ze met Robert, zodat hij ze al mee kon nemen in zijn eerste betoog.

Betoog Prof. Dr. Robert Covolo

Met een digitale verbinding was er contact met Covolo. Hij hield een zeer inspirerend betoog, waarbij hij inging op het begrip Fashion en op verschillende manieren een relatie legde met het geloof.

Hij haalde hierbij o.a. Augustinus, Thomas van Aquino, de filosoof Charles Taylor en de Bergrede aan.

“Some people put their faith in fashion and there are people who confine their faith through fashion”

Binnenkort hier de videoregistratie van zijn bijdrage

Pauze

In de theepauze was er gelegenheid om de sierraden en gebedsnoten van kunstenaar Wiebe van Dingen te bekijken en te kopen en hier met hem over in gesprek te gaan.

En er was ruimte voor ontmoeting.

Q & A

Na de pauze was er een geanimeerde sessie van vraag en antwoord met Robert Covolo.

Hierbij kon hij dieper ingaan op een diversiteit aan thema’s rond mode, cultuur en geloof.

Workshop

Kunsteducator Grady van den Bosch leidde een workshop waarbij de deelnemers een modeconcept ontwierpen, waarbij zij een relatie legden met wat voor hen betekenis had uit de conferentie.

Met verschillende materialen ontstond een diversiteit aan ontwerpen.

Ontwerpen

Twee voorbeelden van de ontwerpen:
Links: “Het Woord is vlees geworden”. Een jumpsuit voor vrouwen met in 3 talen het woord “Woord”.
Rechts: kleding als een beschermende laag, zoals een baarmoeder het ongeboren kind beschermt, met daarbij de navelstreng.

“Spiegel” “Inspirerend” “Licht” “Verbondenheid” “Eye-opener” “Expressie”

Enkele woorden die uit de deelnemers naar voren kwamen bij het samenvatten van de dag in 1 woord.

Afsluiting

Er was een korte samenvatting van de dag o.l.v. voorzitter Arjan de Visser, afsluiting met gebed door Brian Silos en daarna waren er drankjes en snacks bij de ontmoeting.