Koepellessen

Wat

Koepellessen zijn bijeenkomsten van 2 uur, van kunstdocenten en godsdienstdocenten die lessen uitwisselen, elkaar feedback geven en lessen van elkaar uitproberen.

Idee is tweeledig. Ten eerste leer je als docent van ervaringen van collega’s en ten tweede maken we zo een lessenbank van uitgeprobeerde lessen.

Idee is dat het regionaal wordt georganiseerd zoals bv. een keer in Rotterdam met deelnemers uit Rotterdam.

Klik hier voor voorbeeldlessen

Bijeenkomsten

Dit initiatief bevindt zich in een pril stadium. Er zijn nu drie bijeenkomsten geweest (2 op het Ichthuscollege te Veenendaal en 1 op het Christelijk Lyceum Veenendaal), waarbij 2 lessen en 1 lessenserie vervolgens is uitgeprobeerd door een andere collega. Deze lessen zullen in het standaardpakket worden opgenomen. De hoeveelheid deelnemers wisselt van 4 tot 6 docenten dan wel ex-docenten.

Concept

We hebben bij de Koepellessen gekozen voor godsdienst en kunst vanwege het raakvlak met de doelstelling van de Blauwe Koepel. Godsdienst gebruikt kunst (vooral films) om wezenlijke vragen in te leiden en bij het bespreken van kunst kom je op filosofische en godsdienstige vragen uit.

Arjan de Visser, projectleider

Ben jij docent en heb je belangstelling om aan de Koepellessen deel te nemen, neem dan contact met ons op:

info@deblauwekoepel.nl