Essaywedstrijd 2024

We zijn op zoek naar jou!

De Blauwe Koepel is een christelijke leergemeenschap die vorming binnen en buiten het onderwijs wil versterken door een integratie van kunst, filosofie en geloof. We vragen je om vanuit ons profiel en onze doelstelling een essay te schrijven met betrekking tot het kunstonderwijs in het christelijk voortgezet onderwijs. We hebben jouw creatieve ideeën nodig!

De uitnodiging geldt voor de docent CKV, kunst, filosofie, godsdienst, literatuur, muziek, maar ook voor de schoolleider, zingever, en voor jou die out-of-the-box denkt.

Je essay wordt beoordeeld door een vakjury op de volgende criteria:

1. Inspirerend en origineel
2. Aansprekend voor leerlingen van diverse pluimage
3. Praktisch in uitvoering
4. Kwalitatieve argumentatie

Je verwoordt in je essay hoe het onderwijs op het gebied van kunst in brede zin aan de vorming van leerlingen kan bijdragen. Beschrijf wat je als doelen ziet omtrent deze vorming, de daarbij komende pedagogische opgave (tot wat voor leerlingen worden er opgeleid) en welke relatie deze heeft met het kunstonderwijs.

Vakoverschrijdend onderwijs behoort tot de mogelijkheden, daar we ook geïnteresseerd zijn in het gebruik van kunst in vakken als godsdienst, filosofie en muziek- en literatuuronderwijs. 

Overwegingen zoals de soort kunst, cultuur, maak- en beschouwend onderwijs (CKV), de plaats van christelijke kunst, de identiteit van de school neem je mee in je essay.

Praktische informatie en prijzengeld

Mail je essay (maximaal 1600 woorden) voor 1 september 2024 naar info@deblauwekoepel.nl. Op dit adres kun je ook terecht voor evt. aanvullende vragen. De uitslag wordt bekend gemaakt op onze website en op social media. De winnaars krijgen persoonlijk bericht (1ste , 2e en 3e prijs). De 1ste prijs winnaar krijgt 400 euro.

Comité van aanbeveling

Antoine Bodarpriester en auteur, Rome:
Ik vind het een sympathiek initiatief van de De Blauwe Koepel voor elke christen.

Ans Markusbeeldend kunstenaar, Amsterdam:
Het voelen van emoties, het kijken en luisteren naar mensen,
laat verwondering een inspiratie zijn.   

Els van Dijk – oud-directeur EH (Evangelische Hogeschool Amersfoort):
Ik verleen graag mijn medewerking aan dit initiatief.

Onno Zijlstra – filosoof en auteur:
Kunst snijdt thema’s aan, en ze faciliteert gemeenschap. Kunst is speels en bevrijdend en zodadig een waarde op zich, maar biedt al doende ruimte voor bredere reflectie op onze plaats onder de zon, en de mogelijkheid tot ontwikkeling.

Het Expertisecentrum Onderwijs en Identiteit, Kampen:
Wij zetten ons in voor vormend en geïnspireerd christelijk onderwijs. 

Jury
Wordt binnenkort bekend gemaakt