Startconferentie 2021

Startconferentie 2021

Op 18 september 2021 werd De Blauwe Koepel officieel afgetrapt tijdens onze eerste conferentie. Naast een spreker en workshops, hielden deelnemers pitches met projectideeën aansluitend bij de thematiek van De Blauwe Koepel.

Hieronder enkele highlights uit de conferentie.

Prof. Dr. Govert Buijs is hoogleraar aan de VU en aan de Erasmusuniversiteit en medeauteur van de VWO-examenbundel filosofie 2021

Klik hier voor de powerpoint
van de lezing

Lezing

Prof. Dr. Govert Buijs hield een geanimeerde lezing. Een filosofische en theologische verhandeling over de ziel in hedendaagse context.

Hij schetste hoe mensen in deze tijd zonder God hun ziel hebben verloren. De wereld is ontdaan van alle betekenis en zegen.

Workshops

Henk Reitsema gaf een workshop rondom verschillende filmfragmenten.

Grady van den Bosch gaf een interdisciplinaire workshop rondom de filosofische vraag wat een wezenlijke ontmoeting is: kunstvideo, gesprek, Bijbellezing, tekenen.

Oprichtingshandeling
De Blauwe Koepel


Symbolisch werd er een blauwe koepel geformeerd, doordat alle deelnemers een stukje trokken aan een ballonnensnoer, tot er een blauwe koepel ontstond

Op de foto trekt voorzitter Arjan de Visser aan de boog.

Hiermee was De Blauwe Koepel een feit.

Ontmoeting

Een belangrijk onderdeel van de conferentie was ontmoeting. Elkaar inspireren over de thematiek van De Blauwe Koepel en met elkaar in gesprek gaan over de conferentie. En zeker ook netwerken.

Er was een gezamenlijke maaltijd op de buitenplaats van conferentielocatie L’Abri